Grus

Slättelynga har en egen bergtäkt där det krossas fram olika slags material, såsom

0-150

0-90

0-60

0-35

0-18

Makadam

16-32

8-12

0-4