Skog

Slättelynga har en egen fliskross som krossar stubbar, bark, biomartial m.m

vi har även egen flishugg som vi hugger samved samt grot med.

Vår skotare med gripsåg och när vi skotar stubbar